Personvernerklæring

1. Innledning

A.F.Wigen AS er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk, IP-adresse eller informasjon om interesser. 

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

2. Hvilke opplysninger har vi om deg

I forbindelse med kjøp i nettbutikken må vi innhente følgende opplysninger om deg:

 • Persondata: Navn, fødselsdato og personnummer
 • Kontaktinformasjon: Mobilnummer, epost og postadresse
 • Kjøpsinformasjon: Varekjøp og kjøpshistorikk
 • Betalingsinformasjon: Kortnummer, betalingsmetode (f.eks Visa)
 • Kommunikasjon: eposthistorikk
 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Enheten du bruker, IP-adresse, hvilke sider du besøker, hvilke funksjoner du bruker der og din geografiske posisjon.
 • Opplysninger fra eksterne kilder: annonsører og andre partnere
 • Profileringsopplysninger: Gjennom analyse av dine kjøp kan det utarbeides en automatisk profil om deg som kunde.

3. Hva bruker vi personopplysningene til

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

 • For å levere og forbedre tjenestene våre.
 • Vi bruker opplysninger dersom du oppretter brukerkonto, bl.a. for å gi deg tilgang med brukernavn og passord, for å lagre din kontaktinformasjon og betalingsinformasjon, og for at du kan se din kjøpshistorikk. 
 • Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.
 • Vi bruker din kontaktinformasjon til å sende deg anbefalinger, informasjon om våre produkter og relevant markedsføring.

4. Hvem deler vi personopplysninger med

Vi deler i utgangspunktet ikke personopplysninger med tredjeparter. Unntak gjelder:

 • selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som IT-leverandører.
 • vår transportør av varer fra oss til deg.
 • betalingstjenesteleverandøren 

Vi har avtaler med disse for å sikre ditt personvern. 

5. Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet.

6. Dine rettigheter

Du kan til enhver tid kontakte oss hvis du ønsker innsyn, endring eller sletting av personopplysningene vi har lagret om deg.  Mer informasjon om dine rettigheter finner du på Datatilsynets nettsider.

7. Informasjonskapsler (Cookies)

Vi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt.

8. Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.

9. Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:

A.F.Wigen AS
Munkegata 50
7011 Trondheim
Tlf: 73 52 19 45
shop@wigen.no
Org.nr: NO 985 834 997 MVA